Toolkit

Homoseksualiteit en Geloof

Het kan een hele uitdaging zijn om in gesprek te gaan met andere mensen over homoseksualiteit en geloof. We geven in deze toolkit handvatten voor een dialoog bijeenkomst, maar ook videomateriaal. 

Dialoog

Bijeenkomst

Bij het organiseren van een bijeenkomst over geloof en homoseksualiteit komt van alles kijken. Om jou daarbij te helpen, zetten we hieronder de belangrijkste zaken op een rij. 

Doelgroep
Allereerst is het belangrijk dat je voor jezelf helder hebt hoe jouw doelgroep eruit ziet. Daarbij gaat om drie zaken:
#1. In de eerste plaats is het belangrijk om te weten of die doelgroep gevormd wordt uit een bestaande groep (zoals een kerkelijke gemeenschap, een studentenvereniging of een organisatie) of dat die meer ‘ideëel’ is (zoals christenen in een bepaalde woonplaats of christelijke managers in Nederland). Datgene wat die mensen bindt moet vervolgens een plaats krijgen op de bijeenkomst, zodat zij zich met elkaar verbonden voelen.

#2. In de tweede plaats is het van belang om een beeld te krijgen van de ervaringen, visies en praktijken binnen die doelgroep ten aanzien van homoseksualiteit. Daarbij is het van belang te zien of er verschillen zijn binnen de doelgroep, hoe er met die verschillen wordt omgegaan en wat daar (volgens henzelf of volgens u) aan verbeterd kan worden.

#3. Een derde vraag betreft de omvang: hoeveel mensen wilt u voor de bijeenkomst uitnodigen? Daarbij is het belangrijk te beseffen dat de dynamiek op de bijeenkomst sterk afhankelijk is van de omvang van de groep deelnemers. Bij grotere groepen is het belangrijk om een deel van de bijeenkomst in kleinere groepen uiteen te gaan.

Doelstelling
De volgende vraag is wat je wilt bereiken met de bijeenkomst. Dat hangt af van wat er speelt in de beoogde doelgroep en van wat zij zelf en/of jij als ideaal beschouwen/beschouwt. Daarbij is het goed om onderscheid te maken tussen kennis/inzicht, gevoelens/ervaringen, attitudes en handelingen/praktijken: wil je dat de aanwezigen meer kennis van en inzicht in de levens van (gelovige) homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders opdoen? Vind je het belangrijk dat de aanwezigen zich beter kunnen inleven in de situatie van (gelovige) homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders? Wil je dat de houding van de aanwezigen ten aanzien van homoseksualiteit en/of homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders verandert? Of wil je een gedragsverandering teweeg brengen?

Bij dit alles is het belangrijk om een realistische doelstelling te formuleren. Het kan goed zijn om de bijeenkomst te beschouwen als een (eerste) stap in een langer traject.

Organisatie
Al laatste is het goed om na te denken wie deze bijeenkomsten organiseert. Voor het slagen van de bijeenkomst is het van belang dat de doelgroep in haar veelzijdigheid betrokken is bij de organisatie van de bijeenkomst. Door hen mede-eigenaar te maken van de bijeenkomst zijn zij meer betrokken bij de thematiek en zullen zij eerder geneigd zijn eraan deel te nemen. Die veelzijdigheid betekent bijvoorbeeld dat u zowel hetero’s als homo’s, lesbiennes, biseksuelen en/of transgenders bij de organisatie betrekt, maar zo mogelijk ook mensen met verschillende visies en ervaringen.

Via het LKP of via organisaties als ChristenQueer, Verscheurd, HolyBe en Homo in de Klas kun je in contact komen met christelijke LHBT’s die misschien mee zouden willen helpen bij de organisatie of invulling van (onderdelen van) de beoogde bijeenkomst.

Als u door iemand wordt gevraagd een bijeenkomst te leiden over christelijk geloof en homoseksualiteit, zorg dan dat u eerst helderheid krijgt over de volgende zaken:

  • Waar en wanneer vindt de bijeenkomst het plaats?

  • Wat is de aanleiding voor de bijeenkomst? Wat wil men met de bijeenkomst bereiken? (Dit zijn cruciale vragen, die we bespreken bij ‘Een dialoogbijeenkomst organiseren’ onder het kopje ‘Doelstelling’.)

  • Wie zijn er op de bijeenkomst aanwezig? U kunt hier bijvoorbeeld vragen naar de leeftijd, de

    kerkelijke/godsdienstige achtergrond of het opleidingsniveau van de beoogde aanwezigen. Maar vooral ook is het van belang te weten hoe het onderwerp homoseksualiteit leeft/speelt binnen de doelgroep. (Ook dit punt is aan de orde bij ‘Een dialoogbijeenkomst organiseren’ onder het kopje ‘Doelgroep’.)

  • Wat verwacht men precies van u? Moet u de hele bijeenkomst leiden of alleen een deel ervan? Neem de onderdelen van de bijeenkomst door en zorg dat u helder heeft wat er van u wordt verwacht.

  • Krijgt u een vergoeding en/of een reiskostenvergoeding? Zorg ook dat u voor uzelf helder heeft wat uw voorwaarden zijn.

Videomateriaal
Homo in de Klas

Persoonlijke verhalen

De LCC+ hebben in 2009 de lesbrief Homo in de Klas gepubliceerd. Deze wordt gebruikt op christelijke scholen voor voortgezet onderwijs om homoseksualiteit bespreekbaar te maken. Onderdeel van de lessen is een gastles door een van de voorlichters uit het team van Homo in de klas. Zij vertellen hun persoonlijke verhaal aan de leerlingen. Een korte versie van hun verhaal kunt u bekijken en beluisteren op de website of via het Youtube-kanaal van Homo in de klas.

HolyBe

Vlogs van lhbtiqa+-jongeren

In 2019 is het online platform HolyBe gelanceerd door en voor christelijke lhbtiqa+-jongeren. Op hun YouTube-kanaal en Instagram nemen ze anderen mee in hun eigen zoektocht: Hoe zijn ze uit de kast gekomen? Hoe is hun zoektocht met God verlopen? Maar ook theoloog Hinke bespreekt diverse Bijbelteksten over ‘homoseksualiteit’. Een kanaal vol diversiteit en persoonlijke verhalen. 

Geheim Begin

Persoonlijke verhalen

Verhalen over jou en mij kun je vinden op Geheim Begin, een plek waar verhalen verzameld worden van christelijke lhbtiqa+’ers: jong, oud, later uit de kast en ook ouders van lhbtiqa+’ers. Verhalen in video’s, podcasts en geschreven verhalen, voor elk onderwerp binnen lhbtiqa+ kun je er wel wat vinden. Lees de verhalen op de website:

De kast, de kerk en het koninkrijk

Documentaire EO

In de documentaire De kast, de kerk & het koninkrijk (EO) vertellen drie generaties gelovige homoseksuelen over hun leven en geloof. Vaak legden ze een lange, moeilijke weg af om hun geloof en hun geaardheid met elkaar te verenigen. Ook ondervonden ze weerstand in hun kerk, maar ze weigerden eruit te stappen.

Ken je mij?

Televisieprogramma EO

Homoseksuele mannen en vrouwen delen hun ervaringen over sociale acceptatie in christelijke kring. Ze hebben allemaal te maken met het hetzelfde hete hangijzer in de kerk. Uit de kast komen als…

Hemel, hel & regenboog

Documentaire EO

John woont samen met zijn partner Lionel in Den Helder. Daar werkt hij als marineofficier, hij is jurist en secretaris van de Commandant Zeestrijdkrachten. ’s Avonds en in het weekend gaat hij op missie en levert hij zijn bijdrage om de reformatorische en evangelische gemeenschappen in Nederland inclusiever en veiliger te maken voor lhbti’ers.