Verandering van Binnenuit

Alliantie Movisie, Consortium Zelfbeschikking & LCC+

Sinds 2023 maakt LCC+ onderdeel uit van de Alliantie Verandering van Binnenuit, samen met Movisie en het Consortium Zelfbeschikking.

Projecten

2023-2028

Wat gaan we doen?

Binnenkort verschijnt hier meer informatie.

"Het liefst wil ik gewoon alle lhbti+ discriminatie weg hebben, natuurlijk. Maar je moet ook nadenken over wat realistisch is om te veranderen. Waar zie je ruimte?"

En nu verder...

2015-2018

“Er zijn natuurlijk momenten dat je alleen bent, en nu heb je toch het gevoel: ‘Hé, we zijn met zovéél mensen!”

Veilig & Vrij

2012-2015

“Daarnaast denk ik dat het belangrijk is als er boegbeelden zijn of rolmodellen die heel veel positiefs teweegbrengen en waar mensen naar kunnen opkijken.”

Van kerkgebouw tot klaslokaal

2008 - 2011

“De lesmethode Homo in de Klas is voor mij het levende bewijs, dat daadwerkelijke homo-emancipatie alleen maar uit ontmoeting, kwetsbaarheid en dialoog kan voortkomen.”