Veilig & Vrij

Projecten van 2012-2015

Een nieuwe periode, nieuwe projecten: een vrouw apart, homo op school, de roze herberg, zorg voor een homo en over de grens. Hier ligt de focus op van de Alliantie in de aankomende 3 jaar.

Veilig & Vrij

2012-2015

Deze jaren staan de projecten in teken van een veilige en vrije positie van LHBTI’ers op christelijke scholen en geloofsgemeenschappen. En besteedt LCC+ speciale aandacht aan professionele hulpverlening voor gelovige homo’s en lesbiennes, samen met Movisie ontwikkelen ze een toolkit om hulpverleners toe te rusten op dit onderwerp: ‘Geloven onder de regenboog’. 

  • Een Vrouw Apart; met de nadruk op de (psychosociale) positie van lesbische en biseksuele christelijke vrouwen;
  • Homo op School; over seksuele diversiteit op scholen voor middelbaar en hoger onderwijs;
  • De Roze Herberg; voor het faciliteren van de dialoog tussen (sleutelpersonen binnen) het christelijk werkveld en de christelijke LHBT-beweging;
  • Zorg voor een Homo; voor de professionalisering van de psychosociale begeleiding aan christelijke LHBT-mensen, en
  • Over de Grens; internationale samenwerking tussen christelijke LHBT-organisaties.

De discussies die afgelopen weken gevoerd zijn over de christelijke hulpverleningsinstantie Different laten zien hoe belangrijk het is dat gelovige LHBT’s weten waar ze werkelijk verder geholpen kunnen worden als zij worstelen met de spanning tussen hun seksuele en hun christelijke identiteit.

Sterk Verbonden

2018-2021

“Er zijn natuurlijk momenten dat je alleen bent, en nu heb je toch het gevoel: ‘Hé, we zijn met zovéél mensen!”

En nu verder

2015 - 2018

“Er zijn natuurlijk momenten dat je alleen bent, en nu heb je toch het gevoel: ‘Hé, we zijn met zovéél mensen!”

Van kerkgebouw tot klaslokaal

2008 - 2011

“De lesmethode Homo in de Klas is voor mij het levende bewijs, dat daadwerkelijke homo-emancipatie alleen maar uit ontmoeting, kwetsbaarheid en dialoog kan voortkomen.”