Van kerkgebouw tot klaslokaal

Projecten van 2008-2012

In 2007 verscheen de nota Gewoon homo zijn van minister Ronald Plasterk van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarin werd voor het eerst de doelgroep van orthodoxe christelijke homo’s genoemd.

Vanuit de christelijke/kerkelijke homobeweging sloegen verschillende christelijke LHBT-organisaties de handen ineen om projectplannen te schrijven, die tegemoet zouden komen aan de doelstelling van de nota: de sociale acceptatie van homo’s en lesbiennes. 

Van kerkgebouw tot klaslokaal

2012-2015

Homo in de klas

Samen met GRIP (het identiteitsplatform van de gereformeerde scholen) hebben de LCC-organisaties de lesbrief Homo in de klas ontwikkeld, met afzonderlijke versies voor VMBO en HAVO/VWO. De lesbrief sluit aan bij de christelijke identiteit van de scholen en de belevingswereld van christelijke jongeren. Op 7 november 2009 overhandigde Robert Daverschot als voorzitter van ContrariO het eerste exemplaar aan toenmalig minister voor homo-emancipatie dr. Ronald Plasterk.

“Bij alle diversiteit moet een homojongere zich veilig kunnen voelen op onze scholen. De ontwikkelde methode levert daar een goede bijdrage aan.”

Kerken uit de kast

In 2011 presenteerden de predikanten Tom Mik- kers en Wielie Elhorst namens de Remonstranten en LKP de gids Coming Out Churches. Daarin komen kerken uit de kast en doorbreken het beeld dat kerk en homo-emancipatie tegenover elkaar staan. De gids biedt een overzicht van kerken waar homo’s en lesbiennes hun huwelijk kunnen laten (in)zegenen. Door een groot aan- tal interviews en portretten geeft Coming Out Churches een helder beeld van de rol die men- sen in en rondom de kerk hebben gespeeld bij de emancipatie van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen in ons land.

Zichtbaar en hoorbaar

LHBT maken we zichtbaar en hoorbaar op diverse plekken in Nederland: Het Heilige Bootje op de gaypride, gesprekken op de EO-Jongerendag en Xnoizz Flevo Festival.

Wat me iedere keer weer raakt is de oprechte interesse in mijn verhaal en mijn visie als ik met mensen in gesprek raak. Ik wil daarbij de ander niet van mijn visie overtuigen. Het mooiste is dat we onze visies en onze twijfels met elkaar kunnen delen.

Sterk Verbonden

2018-2021

“Er zijn natuurlijk momenten dat je alleen bent, en nu heb je toch het gevoel: ‘Hé, we zijn met zovéél mensen!”

En nu verder

2015 - 2018

“Daarnaast denk ik dat het belangrijk is als er boegbeelden zijn of rolmodellen die heel veel positiefs teweegbrengen en waar mensen naar kunnen opkijken.”

Veilig & Vrij

2012-2015

Een nieuwe periode, nieuwe projecten: een vrouw apart, homo op school, de roze herberg, zorg voor een homo en over de grens.