Sterk Verbonden!

Projecten van 2019-2021

In 2008 zijn de eerste projecten van de LCC+ projecten van start gegaan. En nu sluiten we  onze vierde projectperiode af (2021). Terugkijkend op veertien jaar LCC+  kunnen we stellen dat de projecten van LCC+ een katalysator zijn geweest van emancipatie en acceptatie van lhbtiqa+’ers in christelijke kring.

Sterk Verbonden

2019-2021

Infographic Resultaten LCC+ Sterk Verbonden! 2019-2021

Wat hebben we gedaan?

De vijf projecten die de LCC Plus alliantie van 2019-2021 uitvoert zijn. De resultaten van de projecten kun je vinden in de infographic hiernaast en in het publieksverslag die hierboven te downloaden is. 

 1. Jongeren en hun omgeving
  Het vergroten van de zelfacceptatie, sociale acceptatie en veiligheid voor lbhtiqa+-jongeren (18-) binnen reformatorische, gereformeerde en evangelische geloofsgemeenschappen.
 2. Ouders van lhbtiqa+’ers
  De empowerment en het ondersteunen in het acceptatieproces van ouders van lhbtiqa+’ers in reformatorische en evangelische geloofsgemeenschappen met als doel de emancipatie en sociale acceptatie van lhbtiqa+’ers in deze geloofsgemeenschappen te bevorderen. 

   

 3. Later uit de Kast
  Het versterken van de zichtbaarheid van gelovige lhbtiqa+’ers (30-50 jaar) in hun eigen kerken en geloofsgemeenschappen. Daarnaast de empowerment van deze doelgroep om hun positie bespreekbaar te maken binnen reformatorische en evangelische kringen en zo bij te dragen aan hun emancipatie en sociale acceptatie.
 4. Versterking christelijk lhbtiqa+-beweging
  Het versterken van de christelijke lhbtiqa+-beweging in Nederland met als doel een strategische partner van de Nederlandse overheid te worden. 
 5. Een sterke stem die verbindt (Europa)
  De stem van gelovige lhbtiqa+’ers in hun kerken en geloofsgemeenschappen en in de publieke ruimte versterken, uiteraard teneinde hun sociale acceptatie te bevorderen en discriminatie en uitsluiting verder tegen te gaan.

“Erg fijn en verbindend. Ik heb weinig mensen in mijn omgeving die lhbtiqa+ en christen-zijn. Het was fijn om mensen te ontmoeten die dit ook zijn. Mede zo fijn omdat het twee werelden kunnen zijn die elkaar flink kunnen bijten.”

En nu verder...

2015-2018

“Er zijn natuurlijk momenten dat je alleen bent, en nu heb je toch het gevoel: ‘Hé, we zijn met zovéél mensen!”

Veilig & Vrij

2012-2015

“Daarnaast denk ik dat het belangrijk is als er boegbeelden zijn of rolmodellen die heel veel positiefs teweegbrengen en waar mensen naar kunnen opkijken.”

Van kerkgebouw tot klaslokaal

2008 - 2011

“De lesmethode Homo in de Klas is voor mij het levende bewijs, dat daadwerkelijke homo-emancipatie alleen maar uit ontmoeting, kwetsbaarheid en dialoog kan voortkomen.”