En nu verder

Projecten van 2015-2018

Het is alweer tien jaar geleden dat in 2008 de eerste projectperiode van LCC+ (toen nog de LCC Plus Projecten) van start ging. We zien in christelijk Nederland een fundamenteel positieve beweging in de acceptatie van lhbtiqa+personen. Naast de maatschappelijke ontwikkelingen die gunstig zijn voor de verdere emancipatie en sociale acceptatie van lhbtiqa+-personen heeft LCC+ hierbij absoluut als katalysator gediend. En nu gaan we verder…

En nu verder

2015-2018

Met ons allen

De drie projecten die de LCC Plus alliantie van 2015-2017 uitvoert zijn:

  • Met ons allen: De emancipatie en sociale acceptatie van lhbtiqa+’ers in evangelische en reformatorische kring.
  • Voor U niet verborgen: Emancipatie en sociale acceptatie van transgenders in christelijke kring.
  • Homo in de Klas: Ondersteuning en empowerment van belangrijke groepen, die homoseksualiteit voortdurend bespreekbaar (willen) maken en de veiligheid op levensbeschouwelijke scholen willen vergroten.

“Daarnaast denk ik dat het belangrijk is als er boegbeelden zijn of rolmodellen die heel veel positiefs teweegbrengen en waar mensen naar kunnen opkijken.”

Sterk Verbonden

2018-2021

“Er zijn natuurlijk momenten dat je alleen bent, en nu heb je toch het gevoel: ‘Hé, we zijn met zovéél mensen!”

Veilig & Vrij

2012-2015

“Daarnaast denk ik dat het belangrijk is als er boegbeelden zijn of rolmodellen die heel veel positiefs teweegbrengen en waar mensen naar kunnen opkijken.”

Van kerkgebouw tot klaslokaal

2008 - 2011

“De lesmethode Homo in de Klas is voor mij het levende bewijs, dat daadwerkelijke homo-emancipatie alleen maar uit ontmoeting, kwetsbaarheid en dialoog kan voortkomen.”