Verandering van Binnenuit

Samenwerkingsalliantie met Movisie en Consortium Zelfbeschikking

Hoe bereik je mensen in besloten gemeenschappen? Daar ligt voor de aankomende 5 jaar onze uitdaging. We willen met elkaar een veilige plek voor alle lhbtiq+ers creëren, zodat iedereen tot zijn/haar/diens recht mag komen op de plek die hen gegeven is.

 

2023-2028

LCC+ is een alliantie bestaande uit LKP (koepelorganisatie van de christelijke LHBTI-beweging) en ChristenQueer (de vereniging voor christelijke LHBTI’ers) en voert verschillende projecten uit. Samen zetten we ons sinds 2008 in voor sociale acceptatie van christelijke LHBTI’ers in Nederland. De huidige projecten bestaan uit:

 

HolyBe is het sociale media platform met aansprekende content en een jaarlijks festival voor christelijke LHBTI-jongeren.

Via Homo in de Klas wordt er al ruim tien jaar les gegeven over gender en seksuele diversiteit op christelijke middelbare scholen om een inclusief leerklimaat te bevorderen.

Verscheurd moedigt het gesprek over homo-seksualiteit en geloven aan tussen christenen in de kerk om zo mensen op een respect- en liefdevolle manier samen te brengen.

Sinds 2008

Wat heeft LCC+ sinds 2008 uitgevoerd en ook bereikt? In projectperiodes van 3 of 4 jaar hebben we vele resultaten bereikt en is het gesprek over LHBTI en de christen-zijn ontstaan. Hieronder vindt je een overzicht van de projectperioden van 2008 tot 2021.

Sterk Verbonden

2018 - 2021

“Er zijn natuurlijk momenten dat je alleen bent, en nu heb je toch het gevoel: ‘Hé, we zijn met zovéél mensen!”

En nu verder

2015 - 2018

“Daarnaast denk ik dat het belangrijk is als er boegbeelden zijn of rolmodellen die heel veel positiefs teweegbrengen en waar mensen naar kunnen opkijken.”

Veilig & Vrij

2012 - 2014

“Er zijn natuurlijk momenten dat je alleen bent, en nu heb je toch het gevoel: ‘Hé, we zijn met zovéél mensen!”


Van kerkgebouw tot klaslokaal

2008 - 2011

“De lesmethode Homo in de Klas is voor mij het levende bewijs, dat daadwerkelijke homo-emancipatie alleen maar uit ontmoeting, kwetsbaarheid en dialoog kan voortkomen.”