Le(e)f!

Projecten 2022-2025

Op dit moment zijn we druk bezig om nieuwe projecten op te zetten om de sociale acceptatie van LHBTI+ in christelijke kringen te bevorderen. We zullen je zo snel mogelijk op de hoogte brengen over de nieuwe projecten.

2019-2021

De vierde projectperiode Sterk Verbonden is in 2021 afgerond. Wil je meer lezen over de resultaten van de projecten? Het publieksverslag is afgerond en in een infographic zie je in een oogopslag wat LCC+ en onze partners in de afgelopen drie jaar hebben bereikt. In het kort wat we hebben bereikt:


LHBTI+ JONGEREN

HolyBe is het online platform voor christelijke LHBTI+ jongeren. Door middel van vlogs worden er onderwerpen besproken over homoseksualiteit en geloof. Daarnaast is het boek JOE uitgebracht en is er gespreksmateriaal Wat denk jij te weten over de Regenboog? beschikbaar voor in de kerk of vriendengroepen.


OUDERS VAN LHBTI+

Hoe reageer jij als jouw kind uit de kast komt? Hoe matcht dat met jouw geloof en de kerk? Geheim Begin vertelt verhalen van ouders en LHBTI’ers. Daarnaast hebben we met Wijdekerk gespreksmateriaal ontwikkeld: Inside Out


LATER UIT DE KAST

In podcast Aan het eind van de Regenboog en op Geheim Begin vertellen we verhalen van christelijke LHBTI’ers die later uit de kast komen. We openen het gesprek en geven (h)erkenning. Onlangs is het gespreksmateriaal voor Later uit de Kast uitgebracht.

En nu verder

2015 - 2018

“Daarnaast denk ik dat het belangrijk is als er boegbeelden zijn of rolmodellen die heel veel positiefs teweegbrengen en waar mensen naar kunnen opkijken.”

Veilig & Vrij

2012 - 2014

“Er zijn natuurlijk momenten dat je alleen bent, en nu heb je toch het gevoel: ‘Hé, we zijn met zovéél mensen!”


Van kerkgebouw tot klaslokaal

2008 - 2011

“De lesmethode Homo in de Klas is voor mij het levende bewijs, dat daadwerkelijke homo-emancipatie alleen maar uit ontmoeting, kwetsbaarheid en dialoog kan voortkomen.”