Samen in de naam van Jezus

Een veilige geloofsgemeenschap voor iedereen

Prijs

€0,00

In opdracht van

LCC+

Verscheurd

Verscheurd.nl wil christenen helpen het gesprek over homoseksualiteit samen aan te gaan. Respectvol, liefdevol, en zonder vooroordelen en clichés.

Deze bundel is een verzameling van bijdragen tijdens de themadag Missie Nederland in samenwerking met verscheurd.nl op 2 december 2017. De bundel bevat reflecties van mensen en bijdragen van die dag. Een mooie bundel van informatie en verhalen over LHBTI en de kerk.

“Tijdens een pauze heb ik geprobeerd de stand op te nemen. Ik kwam tot het volgende:

1. We willen allemaal werken aan een veilige ruimte voor homo’s in onze kerk of organisatie.
2. We erkennen dat we er zelf verschillend over denken en dat christelijke homo’s ook uiteenlopende keuzes maken.
3. We beseffen dat alle bezinning moet beginnen met luisteren naar onze leden die homo zijn en met de erkenning dat zij volwaardig deel zijn van Christus’ lichaam.”

Dominee Willem Smouter

"Organiseer veel gesprekken met elkaar, waardoor verschillende visies aanbod mogen en kunnen komen. Dan kan men elkaar gaan begrijpen en ontdekken dat er niet één juiste manier is. Maar dat God ruimte laat om te zoeken! Dat mogen we ervaren als roeping; om als gemeente,samen te zoeken, te worstelen en te ontdekken."

Meer informatie over het product

I. Reflectie door ds. Willem Smouter
II. Bijbel & homoseksualiteit: een oefening in hermeneutiek
III. Reflectie door Robert-Jan Nijland
IV. Veiligheid door dialoog & ontmoeting
V. Reflectie door ds. A. Prosman
VI. Bijbelse gegevens: “Het Gaat Niet Over Ons”
VII. Reflectie door Derk Harlaar en Rianne Vermeulen (workshopleiders)
VIII. Narratieven: welke verhalen vertellen wij elkaar?
Is er voldoende veiligheid en acceptatie voor homoseksuele, biseksuele en transgender mannen en vrouwen (LHBT+) in kerken en christelijke organisaties? Met die vraag zijn we de afgelopen tijd op pad gegaan en hebben we bijeenkomsten gehouden voor vertegenwoordigers van de kerken uit de kleine gereformeerde oecumene, de reformatorische kerken en de evangelische kerken en hun organisaties. Het sluitstuk van deze rondgang vormde een themadag, of slotconferentie, georganiseerd op zaterdag 2 december 2017 in Amersfoort. Het beeld dat naar voren komt, is dat er weliswaar (eindelijk) ruimte is voor gesprek, maar dat een goed kader, dat veiligheid biedt, nog ver weg is.

Het was voor mij persoonlijk een mooi proces, in alle openheid te kunnen praten over waar het nu knelt binnen kerken en organisaties. Ik ben blij dat er een grote bereidheid was om samen te werken. Ook de ondersteuning door de LCCPlus Projecten was in het hele traject onmisbaar. De grootste winst is wat mij betreft dat het inmiddels hoe dan ook mogelijk is om in orthodoxe kring over dit moeilijke onderwerp te spreken. Er was nauwelijks sprake van oordeel en er was een goede bereidheid ook met betrokken LHBT+-personen zelf in gesprek te gaan. De slotconferentie was in die zin ook een unieke gebeurtenis.

Wij zijn op de goede weg, maar we zijn er nog lang niet. Er ontbreken nog goede randvoorwaarden voor het bieden van veiligheid van LHBT+-personen in klein-gereformeerde, reformatorische en evangelicale kring. Als vervolgstap dient er gesprek op gang te komen met de deelnemende kerken en organisaties om te zien hoe dit zou kunnen verbeteren en welke concrete stappen er genomen moeten worden. Laten we ook daar de tijd voor nemen, maar wel haast maken om dit te realiseren.

Martin de Jong
Auteurs: Martin de Jong, ds. Willem Smouter, Jan Mudde, Rober Jan Nijland, John Lapré, Ad Prosman, Derk Harlaar, Rianne Vermeulen, Mariecke van den Berg, Jochem de Klerk.
Redactie: Wielie Elhorst, Hans-Dieter de Smit
Aantal pagina’s: 27
Bindwijze: PDF (digitale download)
Taal: Nederlands

Meer over LCC+

Wie zijn wij?

Sinds 2008 voeren wij projecten ten behoeve van de sociale acceptatie van LHBTI’ers in christelijke kringen.

HolyBe

Jongeren

In 2019 lanceerden LHBTI-jongeren het online platform HolyBe voor christelijke LHBTI’ers. 

Geheim Begin

Verhalen

Ben jij benieuwd naar verhalen van mensen zoals jij en ik? Op Geheim begin verzamelen wij verhalen in video’s, podcasts en blogs van LHBTI’ers en mensen die daar betrokken bij zijn.