Geloven onder de Regenboog

Handreiking voor hulpverlening aan christelijke lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders.

Prijs

€0,00

In opdracht van

LCC+

Movisie

Voor deze handreiking werkte LCC+ samen met Movisie; Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken.

Verschillende onderzoeken laten zien dat het uitkomen voor je homoseksualiteit in gelovige kringen niet altijd vanzelfsprekend is en voor de betrokkenen veel stress met zich meebrengt. Datzelfde geldt voor transgenders met een religieuze achtergrond.

Juist in een tijd waarin vaak wordt gedacht dat de emancipatie van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT’ers) bereikt is, is er in sommige gemeenschappen nog veel te doen. Die beweging moet van binnenuit komen en dat vereist moed en doorzettingsvermogen. Daarom schreven LCC+ en Movisie samen aan deze handreiking voor hulpverlening aan christelijke lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders.

“Heel veel energie die ik gebruikte om mijn gevoelens te onderdrukken, heeft ervoor gezorgd dat ik op jonge leef- tijd depressief werd en mezelf niet durfde te ontplooien. Nu ik meer ontspannen met het geloof omga, merk ik dat er meer ruimte is gekomen om werkelijk te leven. Inherent daaraan heb ik gemerkt dat er voor de ruimte die ik nu voor mezelf claim inzake mijn homoseksualiteit, geen plek is in de orthodoxe kerken. Vroeger vond ik dat jammer, nu heb ik daar vrede mee en ben daar ook blij mee.”

Meer informatie over het product

Deel I. Achtergronden Deel II. Verhalen Deel III. Reflecties Deel IV. Aanbevelingen

Verschillende onderzoeken laten zien dat het uitkomen voor je homoseksualiteit in gelovige kringen niet altijd vanzelfsprekend is en voor de betrokkenen veel stress met zich meebrengt. Datzelfde geldt voor transgenders met een religieuze achtergrond. Juist in een tijd waarin vaak wordt gedacht dat de emancipatie van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT’ers) bereikt is, is er in sommige gemeenschappen nog veel te doen. Die beweging moet van binnenuit komen en dat vereist moed en doorzettingsvermogen.

Voor hulpverleners die deze mensen begeleiden is het belangrijk te weten wat de consequenties kunnen zijn wanneer je in een religieuze context uit de kast komt. Simpelweg voor je homoseksualiteit of genderidentiteit uitkomen ligt in deze gemeenschappen vaak gevoelig. Een cliënt loopt soms het risico de kerk te moeten ver- laten en zo de directe sociale omgeving te verliezen: van medekerkgangers tot soms aan de familie of het gezin toe. Adequate hulpverlening is dan van het grootste belang.

Vanuit LCC Plus Projecten en MOVISIE is daarom het initiatief genomen tot de handreiking die u nu onder

ogen heeft. Met verhalen van ervaringsdeskundigen en achtergrondinformatie over de christelijke gemeen- schap hopen wij hulpverleners handvatten te bieden voor het omgaan met gelovige LHBT’ers.

Ik wens u als lezer veel inspiratie toe tijdens het lezen van deze publicatie; ik hoop dat het zal bijdragen aan de zichtbaarheid van de doelgroep, maar vooral aan een hogere persoonlijke zelfwaardering van de betrok- kenen, in de samenleving en binnen hun kerken.

De LCC Plus organisaties streven er naar dat iedere LHBT’er die uit de kast wil komen, dit op een veilige manier kan doen. Dan is het belangrijk dat er neutrale informatie voorhanden is die de hen hierin kan onder- steunen en die hulpverleners er op na kunnen slaan wanneer zij meer willen weten over de specifieke situa- ties waarin hun cliënten zich bevinden.

Joost de Wolf, Juul van Hoof en Mariecke van den Berg
Aantal pagina’s: 95
Bindwijze: PDF (digitale download)
Taal: Nederlands

Meer over LCC+

Wie zijn wij?

Sinds 2008 voeren wij projecten ten behoeve van de sociale acceptatie van LHBTI’ers in christelijke kringen.

HolyBe

Jongeren

In 2019 lanceerden LHBTI-jongeren het online platform HolyBe voor christelijke LHBTI’ers. 

Geheim Begin

Verhalen

Ben jij benieuwd naar verhalen van mensen zoals jij en ik? Op Geheim begin verzamelen wij verhalen in video’s, podcasts en blogs van LHBTI’ers en mensen die daar betrokken bij zijn.