Alles over de Nashville Verklaring

Zorg over sociale acceptatie van LHBT’ers in orthodox-christelijke kring

In het eerste weekend van januari 2019 zetten 250 orthodox-protestantse predikanten en politici hun handtekening onder de Nederlandse vertaling van de zogenaamde ‘Nashville Verklaring’. De verklaring verzet zich tegen een verdere acceptatie van homoseksualiteit en genderidentiteit in de kerken. De christelijke LHBTI-organisaties die samen werken binnen LCC+ zijn verbijsterd over de verklaring en vooral bezorgd over het effect er van in de kring van de ondertekenende predikanten.


Streep door de rekening van proces van dialoog en gesprek

In de afgelopen tien jaar is vanuit LCC+ hard gewerkt aan de sociale acceptatie van LHBTI’ers in christelijke kring. Met name de christelijke orthodoxie was en is daarin speerpunt van aandacht. Gert-Jan van Leeuwen, voorzitter van ChristenQueer en van de stuurgroep van de LCC Plus Projecten: “We hebben goede stappen kunnen zetten in de afgelopen jaren. Uitgangspunt is pastorale sensitiviteit en veiligheid voor LHBTI’ers in hun eigen kerken en gemeenschappen. De verklaring is slechts een opsomming van overtuigingen en lijkt aan de gewonnen ruimte voor LHBT’ers volledig voor bij te gaan. Het is eerder een stap terug, die het voortgaande gesprek schaadt.” De stuurgroep van LCC+ is verbijsterd over de verklaring, maar benadrukt dat het de hand blijft uitstrekken naar kerken en gemeenschappen waarin de thema’s van seksuele oriëntatie en genderidentiteit ingewikkeld liggen.

Zorg over LHBT’ers in orthodox-christelijke kring

De grootste zorg van de vertegenwoordigers van LCC+ ligt bij het effect van de verklaring op LHBTI’ers in orthodox-christelijke kring. Kees Goedegebuur, bestuurslid van het LKP en stuurgroeplid: “Jongeren die het al moeilijk hebben met hun gevoelens, zijn niet geholpen met een verklaring als deze. Het jaagt hen eerder de kast weer in. We weten van de ernstige schade van de isolatie waarin zij terechtkomen en van het hoge percentage van LHBT-jongeren in deze kring die denken aan suïcide.” Zomaar weggaan uit een dergelijke gemeenschap is vaak geen of een moeilijke optie, omdat het ook een breuk met de sociale omgeving kan betekenen.

Oproep aan de kerken

LCC+ roepen alle kerkgenootschappen op afstand te nemen van de verklaring en zich met de ondertekenende predikanten te onderhouden over deze actie. Een uiterst schadelijke verklaring als deze kan in de kerken zelf niet onweersproken blijven.


Een brief van ds. J.J.C. Dee

De commotie in kerk en samenleving die de Nashville-verklaring teweegbracht en de aandacht die deze in de media ontving hebben aan het licht gebracht, dat het christelijk geloof en wat zich afspeelt in kerkinstituten nog niet naar de rand van de moderne samenleving is verbannen. Standpunten voor en tegen deze verklaring kregen via de media een ruim bemeten platform. Ook bij mijzelf heeft deze Nashville-verklaring het nodige teweeggebracht.

Toen ik mij tegenover mijn beste vriend die homo is in krachtige bewoordingen uitsprak tegen de Nashville-verklaring herinnerde hij mij in enkele niet mis te verstane zinnen aan mijn eigen vroegere standpunt. Vanaf de eerste klas gymnasium kennen wij elkaar, al meer dan vijftig jaar. En toen wij beiden studeerden kwam hij uit voor zijn homo-zijn, maar liet ik hem in de steek wegens eigen positie in de kerk en wegens een orthodoxe theologie en bijbelbeschouwing.

In de jaren 1977-1999 was ik predikant en gedurende een groot deel van deze periode deelde ik de visie van hetgeen nu in de Nashville-verklaring verwoord wordt. Een wijze van bijbellezen ten aanzien van homofilie en homoseksualiteit die niet vrij was van fundamentalisme, de inhoud van publicaties van G.J.M. van den Aardweg die homofilie als gevoelsstoornis en verwrongen opvoeding zag en de ‘therapeutische’ benaderingen van de Stichting Onze Weg (homofilie en homoseksualiteit zijn in een weg van ‘bekering’ te ‘genezen’) droeg ik uit in een publiek optreden. Ik deed dat via artikelen in periodieken en in prediking, voor zover het themadiensten over ethische vraagstukken betroffen. Door deze opvattingen en door dit optreden heb ik mij niet alleen schuldig gemaakt aan een fundamentalistische manier van bijbellezen, maar ook aan het aanhangen van verwerpelijke theorieën en praktijken ten aanzien van mensen die anders geaard zijn. Het is mij duidelijk, dat ik hierdoor mensen heb teleurgesteld en pijn gedaan, waardoor ik hen ook beschadigd heb. Ik zeg dit in alle eerlijkheid, tot mijn eigen schade en schande. De opvattingen van destijds heb ik radicaal achter mij gelaten en ik ben tot geheel andere inzichten gekomen, inzichten die ik reeds gedurende vele jaren mag heb. Het zou te ver voeren om deze ontwikkeling uit te leggen en te verantwoorden. Ik ben dit platform erkentelijk voor de mogelijkheid om op hun website in het kort rekenschap af te leggen van een volkomen gewijzigd inzicht.

Met mijn beste vriend is het, door mijn verandering van inzicht en opstelling en zijn vergeving, al jaren weer geheel en al goed. Zijn weg is lang, zwaar en moeilijk geweest. Met hem verheug ik mij in zijn geluk van het homo-zijn, waarin hij voor zijn leven genezing mocht vinden. Ik houd van hem om wie hij is.

Na het predikantschap werd ik docent klassieke talen. In lessen gaat het regelmatig ook over andere zaken dan Grieks en Latijn. Wanneer de kwestie van de homofilie en de homoseksualiteit ter sprake komt, vertel ik mijn leerlingen over mijn vroegere en huidige inzichten en bind ik hen op het hart om hen te aanvaarden, te begrijpen en lief te hebben, die in hun ogen ‘anders’ zijn.

En waar ik zelf sta? Ik sta daar, waar de bijbel vanuit het humanum wordt gelezen, zodat (in de zaak waar het nu over gaat) er voor homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders die ruimte, vrijheid en respect aanwezig zijn, waarin zij kunnen zijn wie zij zijn en hoe zij zijn. Voor mij gaat het in de bijbel om woorden die zegen doen aan mensen. Het gaat om het doen van goed en waar en recht, om het humanum. En om niets anders.

Meer over LCC+
Wie zijn wij?

Sinds 2008 voeren wij projecten ten behoeve van de sociale acceptatie van LHBTI’ers in christelijke kringen.

HolyBe
Jongeren

In 2019 lanceerden LHBTI-jongeren het online platform HolyBe voor christelijke LHBTI’ers. 

Geheim Begin
Verhalen

Ben jij benieuwd naar verhalen van mensen zoals jij en ik? Op Geheim begin verzamelen wij verhalen in video’s, podcasts en blogs van LHBTI’ers en mensen die daar betrokken bij zijn.