LHBTI-handreiking voor Gemeenten (Movisie)

In samenwerking met Kenniscentrum Movisie heeft LCC+ een handreiking ontwikkeld voor christelijke LHBTI’s in gemeenten. Wij zien deze handreiking als grote toegevoegde waarden voor alle (regenboog)gemeenten in Nederland en we zijn dankbaar voor de uitkomst van deze samenwerking.

Negatieve opvattingen over LHBTI’s binnen sommige christelijke geloofsgemeenschappen maken dat christelijke LHBTI’s zich in een extra kwetsbare positie bevinden. Denk aan een verhoogde kans op eenzaamheid of suïcide en problemen met zelfacceptatie. Wat kun je doen als (burgerlijke) gemeente? Deze handreiking bevat kennis, tips en voorbeelden uit de praktijk om te helpen het gesprek te faciliteren en stimuleren. Zonder inbreuk te maken in de kerkelijke sfeer.

De Nashville-verklaring leidde in 2019 tot veel discussie in de media en binnen geloofsgemeenschappen. Onlangs ontstond er commotie in de media nadat minister Slob omstreden uitspraken deed over religieuze scholen en homoseksualiteit. Wat weten we over christelijke LHBTI’s? En wat kun je als gemeente doen? In deze handreiking vind je vier adviezen, aangevuld met voorbeelden uit de praktijk. 

Meer over LCC+
Wie zijn wij?

Sinds 2008 voeren wij projecten ten behoeve van de sociale acceptatie van LHBTI’ers in christelijke kringen.

HolyBe
Jongeren

In 2019 lanceerden LHBTI-jongeren het online platform HolyBe voor christelijke LHBTI’ers. 

Geheim Begin
Verhalen

Ben jij benieuwd naar verhalen van mensen zoals jij en ik? Op Geheim begin verzamelen wij verhalen in video’s, podcasts en blogs van LHBTI’ers en mensen die daar betrokken bij zijn.