Gemeenten

Handreiking christelijke lhbtiqa-emancipatie

In samenwerking met Movisie heeft LCC+ een handreiking voor (regenboog)gemeenten ontwikkeld. Op deze pagina vindt u een aanvulling op de lijst organisaties waarmee u contact kunt opnemen voor verdere informatie en ondersteuning. Verder vindt u informatie over waar u persoonlijke verhalen kunt vinden, en waar u (gespreks)materiaal kunt bestellen of aanvragen. Tot slot kunt u nog enkele literatuursuggesties vinden voor verdiepende informatie.

ChristenQueer LHBT's in verbinding

ChristenQueer

Vereniging

ChristenQueer is een landelijke ledenvereniging met meer dan 500 leden christelijke lhbtiqa+’ers in alle leeftijden. ChristenQueer organiseert door het hele land ontmoetingen en activiteiten voor christelijke LHBTI’ers en geeft een bezinningskader voor op het zowel lhbtiqa+- als christen-zijn.

COC Drenthe Groningen/Geloof

Organisatie

Werkgroep in Nederland die zich richt op lhbtiqa+’ers van verschillende geloven, met als missie het verbeteren van de positie van gelovige lhbtiqa+’ers in de provincies Groningen en Drenthe. Organiseren diverse activiteiten zoals regenboogvieringen, lezingen en gespreksgroepen voor vrouwen, jongeren (Jonge Vlinders), en moslims.

European Forum

Vereniging/Organisatie

Het European Forum of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Christian Groups is een oecumenisch samenwerkingsverband van christelijke LHBTIorganisaties in Europa.

Evangelische Roze Vieringen

Geloofsgemeenschap

De Evangelische Roze Vieringen (ERV) is een gemeenschap van gelovigen die roze vieringen organiseert voor de lbhtiqa+-community en iedereen die zich daarmee verbonden voelt. Wij in de ERV geloven dat God mensen samenbrengt, voor Hem ieder mens gelijk is en dat God een onvoorwaardelijke liefde heeft voor een ieder die in Hem gelooft, lhbtiqa+ of hetero!

Jonge Vlinders

Organisatie

Organisatie van jonge christenen onder de 30 jaar, met verschillende kerkelijke achtergronden, die tot een seksuele of genderminderheid behoren. Zij organiseren nu nog alleen activiteiten in Groningen en Drenthe.

Verscheurd

Verscheurd

Seminars

Stichting Verscheurd wil christenen aanmoedigen en helpen het gesprek over homoseksualiteit en geloven aan te gaan. Op een wijze die respectvol is naar elke overtuiging, liefdevol naar hen die het betreft, die samenbrengt en niet polariseert en zonder vooroordelen en cliché’s.

Homo in de Klas

Homo in de Klas

Voorlichting

Homo in de klas is een organisatie die voorlichting geeft binnen christelijk middelbaar onderwijs.

LKP

Stichting

Het Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit (LKP) is een koepelorganisatie van ongeveer twintig plaatselijke, regionale en landelijke groepen rondom geloof, kerk en homoseksualiteit.

Wijdekerk

Stichting

Stichting Wijdekerk is een online platform waarop kerken en geloofsgemeenschappen zich kunnen aanmelden en kunnen laten zien welke mate van lhbtiqa+-acceptatie er is binnen deze gemeenschappen

Homopastor

Werkverband

Het Werkverband van Katholieke Homo-pastores (WHKP) verenigt homoseksuele priesters, religieuzen en anderen die pastoraal werkzaam zijn in de rooms-katholieke kerk.

Transgender & Geloof

Lotgenotengroep

Lotgenotengroep van patiëntenvereniging Transvisie. Komen 1 keer per maand bij elkaar in Zwolle om informatie en ideeën uit te wisselen

LHBT+ en kerk

Organisatie

Homoseksualiteit en Geloof Twente: Interkerkelijke werkgroep die is opgericht als onderdeel van het lhbtiqa+-beleid van de gemeente Enschede,
waarbinnen lhbtiqa+ en geloof een van de speerpunten is

Kijken & Luisteren

Geheim Begin

Persoonlijke verhalen

Verhalen over jou en mij kun je vinden op Geheim Begin, een plek waar verhalen verzameld worden van christelijke lhbtiqa+’ers: jong, oud, later uit de kast en ook ouders van lhbtiqa+’ers. Verhalen in video’s, podcasts en geschreven verhalen, voor elk onderwerp binnen lhbtiqa+ kun je er wel wat vinden. Lees de verhalen op de website:

HolyBe

Vlogs van lhbtiqa+-jongeren

In 2019 is het online platform HolyBe gelanceerd door en voor christelijke lhbtiqa+-jongeren. Op hun YouTube-kanaal en Instagram nemen ze anderen mee in hun eigen zoektocht: Hoe zijn ze uit de kast gekomen? Hoe is hun zoektocht met God verlopen? Maar ook theoloog Hinke bespreekt diverse Bijbelteksten over ‘homoseksualiteit’. Een kanaal vol diversiteit en persoonlijke verhalen. 

Aan het eind van de Regenboog

Podcast

Wij bespreken alles over lhbtiqa+ en het christelijk geloof. Mijn naam is Sanna de Boer, 30 jaar en host van de podcast. Sinds een jaar ben ik als hetero actief in de christelijke lbhtiqa+-wereld. In deze podcast neem ik jullie mee op reis langs verhalen van lhbtiqa+’ers en hun strijd en zoektocht met zichzelf en de kerk.

Ben je op zoek naar mensen zoals jij? Of dat nou christelijke LHBTI-jongeren zijn of andere ouders. En wil je dat online of offline? 


Offline

ChristenQueer is dé christelijke LHBTI-vereniging waar honderden mensen bij zijn aangesloten. Landelijk of regionaal worden er diverse activiteiten georganiseerd: inhoudelijk of gezellig. Voor de jongeren is er binnen de vereniging een aparte groep: de HoJo’s

Stichting Evangelische Roze Vieringen (ERV) houden elke laatste zondag van de maand een viering in de Oranjekerk in Amsterdam (om 15:00). 

Binnen de projecten van LCC+ organiseren we geregeld een landelijke conferentie voor een bepaalde doelgroep. Houdt hiervoor de website en social media in de gaten. 

Wil je buiten de landsgrenzen kijken? Het Europees Forum verbindt LHBTI’ers door heel Europa met diverse groepen en elk jaar een Europese Conferentie vol seminars en ontmoeting. 


Online

Op HolyBe.nl verzamelen christelijke LHBTI-jongeren zich, via website of Instagram. En voor ouders van of LHBTI’ers later uit de kast delen we verhalen op geheimbegin.nl. En ook de podcast Aan het Eind van de Regenboog, te beluisteren op Spotify.